LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Představenstvo ČSK pro funkční období 2021–2025. Na fotografii jsou zleva MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., MUDr. Radomír Otýpka, MUDr. Richard Benko, MUDr. Jan Černý, MUDr. Jan Šváb, viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Petr Drbal, prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D., MUDr. Jaroslav Vostrejž, MUDr. Štěpánka Bálková, MUDr. Milan Řezáč, MDDr. Petra Poláčková, Ph.D., MUDr. Libor Zdařil.

Představenstvo ČSK

Sekretariát

Iveta Haiserová

tel.: 234 709 610, 606 784 332

e-mail: haiserova@dent.cz

Linda Nálevková

tel.: 234 709 612

e-mail: nalevkova@dent.cz

Členové

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – prezident

MUDr. Robert Houba, Ph.D. – viceprezident

MUDr. Štěpánka Bálková

MUDr. Richard Benko

MUDr. Jan Černý

MUDr. Petr Drbal

MUDr. Rudolf Jakl

MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.

MUDr. Radomír Otýpka

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

MDDr. Petra Poláčková, Ph.D.

MUDr. Milan Řezáč – hospodář

MUDr. Jan Šváb

MUDr. Jaroslav Vostrejž

MUDr. Libor Zdařil

Čestná rada ČSK

Sekretariát

Ludmila Pohanková

tel.: 234 709 635, 725 821 886

e-mail: pohankova@dent.cz

Členové

MUDr. Pavel Chrz – předseda

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. – místopředseda

MUDr. Eduard Cimbura, CSc.

MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

MUDr. Ivan Hejduk

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MUDr. Radek Peřina

MUDr. Pavel Střihavka

Revizní komise ČSK

Sekretariát

Ludmila Pohanková

tel.: 234 709 635, 725 821 886

e-mail: pohankova@dent.cz

Členové

MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková – předsedkyně

MUDr. Jan Bjaček

MUDr. Jan Havlovic

MUDr. Jiří Jandl

MUDr. Olga Popelková

MUDr. Pavel Trojan

MUDr. Jana Zemanová

Čestná rada ČSK pro funkční období 2021–2025. Na fotografii jsou zleva předseda MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr. Jindřich Charvát, CSc., místopředseda prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Radek Peřina. ČR ČSK je devítičlenná, dalšími jejími členy jsou MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Pavel Střihavka, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.
Revizní komise ČSK pro funkční období 2021–2025. Na fotografii jsou zleva MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Olga Popelková, MUDr. Jan Bjaček, předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, MUDr. Jan Havlovic, MUDr. Jana Zemanová, MUDr. Pavel Trojan.

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): S180

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: