LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Výběrové řízení

na školicí místo na ortodontickém oddělení pro přípravu ke specializaci v oboru Ortodoncie – Čelistní ortopedie. Výběrové řízení je plánováno na březen 2021. Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2021 nebo 2022. Písemné žádosti a strukturovaný životopis včetně dokladů o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe zasílejte do 28. 2. 2021 na:

e-mail: michaela.hercegova@fnmotol.cz
adresa: Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Sekretariát
V Úvalu 84
150 06 Praha 5