LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dcera zaměstnankyně je mladší 10 let a ve škole jí byla nařízena karanténa ohledně výskytu COVID-19. Jaké ošetřovné bude zaměstnankyni proplaceno?

Ošetřovné bude vypláceno za stejných podmínek, jako před epidemií COVID-19, tedy při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení. Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů. Ošetřující lékař dítěte vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény. Pokud je uzavřeno školské zařízení, potvrdí skutečnost příslušné dětské zařízení na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Rodiče předají tiskopisy zaměstnavateli, který je dále postoupí OSSZ.