LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně má dítě, které chodí do druhé třídy základní školy. Od 3. června je z nařízení hygienické stanice škola, respektive tato třída, opět uzavřena. Jak má zaměstnankyně žádat o ošetřovné?

Zaměstnankyně musí být účastna nemocenského pojištění k 3. červnu 2021 a musí si vygenerovat novou žádost o ošetřovné s novým pořadovým číslem. Zaměstnavatel k žádosti o ošetřovné připojí přílohu k žádosti. Rozhodným obdobím bude období od 1. června 2020 do 31. května 2021.

Pokud by byla škola opětovně uzavřena už v květnu 2021, musí zaměstnankyně podávat dvě žádosti o ošetřovné. První za období od 1. května do 16. května 2021. Od 17. května děti opět nastoupily do škol. Druhá žádost by se týkala nového uzavření třídy nebo školy a postupovalo by se stejně jako v předchozím případě.