LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Jednou z podmínek k udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce je absolvování vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce. Tyto kurzy Komora pořádala od října 2021 do prosince 2022 po celé republice. Konalo se jich celkem jedenáct, a to v Praze (4x), Olomouci (2x), Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. Fotografie je z brněnského kurzu ze dne 24. 11. 2022.

Týká se to tedy jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají.

Podmínky pro vydání tohoto osvědčení upravuje v souladu se zákonem usnesení sněmu Komory (úplné znění USN2020-12-18 Podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího lékaře je dostupné na www.dent.cz a přímý odkaz na tento dokument byl rozeslán ČSK newsletterem dne 29. 9. 2022).

Žádost o vydání osvědčení se podává elektronicky v členské sekci na webu ČSK www.dent.cz (přihlásíte se svým IKČ nebo e-mailem a heslem, poté Moje agenda/Žádosti/+Nová žádost/Členská agenda/Žádost o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce).

Užitečné informace k tématu Odborný zástupce, včetně příslušných textů z Právní poradny LKS, jsou nově k dispozici „na jednom místě“ na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Odborný zástupce).