LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Cílovou skupinou čtenářů jsou především ORL specialisté, praktičtí lékaři, dále studenti lékařských fakult a lékaři „styčných“ oborů – neurologie, stomatologie, oftalmologie a další.

Publikace přináší informace o anatomii ucha, fyziologické akustice, fyziologii a patofyziologii rovnováhy, vyšetřovacích metodách sluchového orgánu a sluchových funkcí, klasifikaci a hodnocení sluchové léze, základech rehabilitace sluchu, vyšetření rovnovážného ústrojí a o lícním nervu. Zabývá se nemocemi zevního, středního i vnitřního ucha, nosu a jeho vedlejších dutin, anatomií, onemocněními a vyšetřováním polykacích cest, slinných žláz, hrtanu a průdušnice. Dále přibližuje traumatologii ORL oblasti, nemoci a chirurgii štítné žlázy, krční uzliny, vývojové anomálie krku, poruchy dýchání ve spánku. Speciální část doplňují kapitoly o rehabilitaci pacientů s ORL diagnózami, využití robotické chirurgie v otorinolaryngologii a zařazena je i kapitola o foniatrii jako nástavbovém oboru. Text doprovází bohatá barevná obrazová dokumentace.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 141

Autor:

Rubrika:

Téma: