LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřímu Jesenskému se uskutečnilo ve výukové laboratoři Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha dne 18. 6. 2019. Tedy v den 77. výročí hrdinné smrti výsadkářů, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a jimž Jiří Jesenský a jeho bratr Jan pomáhali a oba tuto spolupráci zaplatili životem.

Pamětní deska Jiřího Jesenského.

V únorovém LKS 2/2019 byl díl tohoto seriálu o velkých osobnostech v dějinách českého zubního lékařství věnován bratrům Janovi a Jiřímu Jesenským, synovcům profesora Jana Jesenského, kteří úspěšně rozvíjeli svoji profesní dráhu na pražské stomatologické klinice. Jan byl zubním lékařem a dosáhl docentury, Jiří byl vůdčí osobou protetické laboratoře.

Do jejich životů osudově zasáhla okupace republiky a druhá světová válka. Oba bratři spolupracovali s ilegálními protinacistickými organizacemi. Navázali spolupráci s parašutisty, kterým pomáhali v přípravě atentátu na Heydricha. Po atentátu o ně pečovali v jejich úkrytu v kryptě kostela v Resslově ulici. Po odhalení úkrytu byli zatčeni i s manželkami a popraveni Němci 24. 10. 1942 v Mauthausenu.

V budově stomatologické kliniky v Kateřinské ulici se nacházejí pamětní desky, které bratry Jesenské připomínají. Přesněji řečeno – opět se nacházejí. Deska Jana Jesenského je umístěna v knihovně kliniky. Deska jeho bratra Jiřího, původně osazená v protetické laboratoři kliniky, byla při nedávné rekonstrukci budovy sejmuta a donedávna čekala na své definitivní místo.

Díky úsilí Mgr. Magdaleny Česnekové, vedoucí výukové laboratoře, vstřícnosti vedení stomatologické kliniky – a také díky článku zveřejněnému v LKS – pamětní deska Jiřímu Jesenskému opět zaujímá čestné místo ve výukové laboratoři Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Za přítomnosti pracovníků kliniky a dalších hostů během slavnostního aktu odhalení pamětní desky vystoupili děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky a proděkan 1. LF UK prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS, stomatolog-historik doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. (vpravo).
Děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, Ph.D. a Mgr. Magdalena Česneková, vedoucí výukové laboratoře.
Slavnostní odhalení pamětní desky.

21. 7. 2019

LKS 07-08/2019

Print: LKS. 2019; 29(7–8): S125

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: