LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

O zajímavém a pohnutém osudu Mileny Jesenské, dcery profesora Jana Jesenského, podrobně psal doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., v článku v LKS 6/2021. Víte, že její jméno dnes nese park v Praze 3? A proč právě tam?

Milena Jesenská byla výrazná osobnost, novinářka, spisovatelka, překladatelka a odbojářka proti nacismu. Její jméno zná celý svět. Například ve španělské Barceloně je po ní pojmenována ulice Carrer de Milena Jesenska. Praha měla v tomto ohledu dlouho dluh.

Díky iniciativě Multikulturního centra Praha byl v dubnu 2013 obnoven park v Praze 3, neboť Kouřimská 2326/6 byla poslední pražskou adresou Mileny Jesenské před tím, než ji v listopadu 1939 zatkli nacisté. Park byl obnoven v rámci projektu „Praha sdílená a rozdělená“, který představuje Prahu jako město, kde spolu žijí Pražané a Pražanky, „jejichž často křehké identity nebyly vymezené pouze prostorem, ale i jazykem, sociálním, ekonomickým a politickým kontextem, včetně vzájemných předsudků a stereotypů“.

Více informací získáte na:

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/kousek-prahy-pro-milenu-jesenskou

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): S11

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: