LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 se v hotelu Vista Dolní Morava uskutečnilo již tradiční odborné setkání zubních lékařů a parodontologů, které pořádala Česká parodontologická společnost (ČPS).

Odborný program zahájil dr. Marco Ronda (Itálie) a věnoval se problematice „GTR, augmentace velkých a malých kostních defektů, klinické případy“. Obsahem této přednášky bylo řešení ztráty zubů a kosti, kdy autor na jednotlivých klinických případech ukázal způsoby, jak lze zavádět implantáty i při rozsáhlých ztrátách kosti. Poukázal na výhody i nevýhody jednofázových a dvoufázových postupů. Zároveň si mohli posluchači všimnout i metod náhrady měkkých tkání tak, aby estetika výsledného protetického řešení byla co nejlepší.

Druhým zahraničním hostem byl dr. Peter Fairban (Velká Británie) s přednáškou „Kostní regenerace, materiály, použití, kazuistiky“. Tématem byly klinické případy zavedení implantátu s augmentacemi při preferencích materiálu EthOss.

Odborný program prvního dne zakončil doc. Martin Starosta (Olomouc) s tématem „Novinky v klasifikaci parodontopatií“. Autor popsal rozdíly v nové nomenklatuře onemocnění parodontu.

Po skončení odborného programu proběhla plenární schůze ČSP. Dr. Michal Kania seznámil přítomné posluchače s připravovaným programem pro příští parodontologické dny a dr. Peter Augustín sdělil novinky ze zasedání vědecké rady ČSK, kterého se účastní za ČPS.

Druhý den parodontologických dní uvedl dr. Jiří Hrkal (Kladno) tématem „Nové materiály a postupy v augmentacích“. Na jednotlivých klinických případech popsal, jak a kdy správně augmentovat při řešení implantologických případů. Autor preferoval řešení materiálem SmartBone pro náhradu kostními bloky i metodu PRF. Další přednáškou „ATB a jejich místo v léčbě parodontopatií – je něco nového?“ pokračoval dr. Vladimír Ščigel (Praha). Vtipnou a poutavou formou sdělil posluchačům možnosti používání ATB v parodontologii, poukázal na vhodnost indikace ATB jen v nutných případech a na stoupající resistenci na ATB. Nejvhodnějším ATB, pokud nemá pacient alergie, se jeví autorovi amoxicilin. V programu druhého dne navázala dr. Alena Večeřová (Praha). Ve sdělení „Psychosomatika a základy relaxace pro zubní lékaře“ zdůraznila, jak je nutné nepodceňovat odpočinek, pracovat nejlépe tři dny v týdnu. Uvedla, že mnoho nemocí vzniká na psychosomatickém základě a že syndromu vyhoření v psychiatrických ordinacích přibývá.

Odborné setkaní zakončil dr. Ivo Marek (Břeclav) s přednáškou „Ortodontická terapie agresivní parodontitidy“. Na klinických případech popsal, jak může ortodontista pomoct parodontologovi při léčbě, kdy se po tahu ortodontickým aparátem vytváří kost a naopak při tlaku se kost ztrácí, a tak odpadá nutnost některých výkonů GTR. Společným pojítkem pro ortodontistu i parodontologa je snaha zachovat co největší počet zubu.

Parodontologické dny na Dolní Moravě potvrdily nejenom vysokou odbornou a společenskou úroveň těchto setkání, ale i skutečnost tradičně velkého zájmu jak parodontologů, tak i praktických zubních lékařů.

Příští parodontologické dny se budou konat ve dnech 24. – 25. 5. 2019 ve Frymburku. Více na www.perio.cz.