LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se ve Frymburku uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a parodontologů.

ČPS

Pozvání přijal přední evropský parodontolog dr. Alberto Fonzar z Itálie. V přednášce „Zuby postižené závažnou parodontitidou – zachování nebo náhrada?“ se zaměřil nejen na zhodnocení stavu parodontu a racionální úvahu, které zuby má smysl zachovat a za jakých podmínek, ale také nastínil možné terapeutické postupy. A to vše na perfektně a názorně zdokumentovaných kazuistikách. Zmínil ošetření furkací, konzervativní versus chirurgickou terapii parodontu, ošetření zubů s hraniční prognózou a úvahu, kdy zub zachovat a kdy je lépe zub extrahovat a nahradit implantátem. Vše v duchu minimální invazivity a s co nejlepší dlouhodobou prognózou i u velmi kompromisních zubů. Dr. Fonzar přednášel na parodontologickém fóru již poněkolikáté a opět se jeho přednáška ve zcela zaplněném sále setkala s velkým ohlasem.

Dalším přednášejícím byl dr. Michal Kania (Ostrava) s tématem „20 let České parodontologické společnosti – co se změnilo?“. Stručně se zmínil o vzniku a začátcích ČPS a připomněl i poslední úspěšné období společnosti.

V odpoledním programu pokračoval prof. Raul Polanski (Rakousko). Z prezentace „Ošetření Vectorem – kazuistiky“ vyplynulo, že tato metoda může mít i přes značnou časovou náročnost své místo při konzervativním ošetření parodontu. Doc. Pavel Poleník (Plzeň) hovořil o „Použití laserů v parodontologii“. Názorně na animacích a klinických případech demonstroval, že laserová terapie může v indikovaných případech velmi dobře nahradit klasickou chirurgii parodontu, a to s menší invazivitou a dobrou dlouhodobou prognózou. Jednotlivé klinické způsoby a metody léčby onemocnění parodontu pak na několika kazuistikách demonstrovali dva autoři z Hradce Králové, nejprve dr. Martin Šembera a poté doc. Radovan Slezák. Odpolední program zakončil dr. Jaroslav Černušák (Kralupy nad Vltavou) přednáškou „Etika nejen v parodontologii“. Zdůraznil jak nutnost dodržování základních hodnot a principů v každodenní praxi při jednání s pacientem, tak i nezbytnost kolegiality při spolupráci.

Druhý den zahájil toxikolog dr. Petr Svoboda krátkou prezentací „Jednoduché biomolekuly – v zubní pastě mohou být stejně účinné jako dlouhodobě silná antiseptika“. V odborném programu pokračoval dr. Jiří Krug (Praha) s tématem „Prezervace extrakčních ran – socket shield technika“. Autor pomocí perfektní obrazové dokumentace na jednotlivých klinických případech zdokumentoval tuto ne zcela obvyklou metodu, zajímavou, technicky náročnější, ale minimálně invazivní a s velmi dobrým estetickým dopadem při imediátní či odložené implantaci ve frontálním úseku. Doc. Martin Starosta (Olomouc) ve sdělení „Terapie agresivní parodontitidy“ kladl důraz hlavně na správnou diagnózu agresivní parorontitidy a uvedl, že také léčba musí být „agresivnější“, tedy razantnější i za přispění antibiotik. Dr. Martin Tomeček (Praha) vystoupil s přednáškou „Perkrestální sinus lift jako paušální metoda prvního výběru“. Zdůraznil nutnost správného rozhodnutí, kdy indikovat uzavřený a kdy otevřený sinus lift, a v kterých případech tyto techniky doplnit i tzv. sausage augmentační technikou. Odborné setkání zakončil dr. Tomáš Piksa (ARO Písek), jehož přednáška „Co možná nevíte o lokální anestezii“ vyvracela nejenom některé mýty o lokálních anestetikách, ale také ukázala i nejnovější trendy všeobecné medicíny v anesteziologii s využitím moderních ultrazvukových zobrazovacích metod.

Na kongresu ve Frymburku rovněž proběhly volby do výboru a revizní komise ČPS. Předsedou ČPS se opět stal dr. Ladislav Korábek (Praha).

Příští parodontologické setkání se bude konat ve dnech 11. – 12. 10. 2019 v Mikulově. Více na www.perio.cz.