LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 11. – 12. 10. 2019 se v krásném prostředí Hotelu Galant v Mikulově uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a parodontologů.

ČPS

Pozvání přijal dr. Attila Horváth z Maďarska. V přednášce „Implantáty u parodontologických pacientů“ se zaměřil nejen na problematiku implantátů u pacientů s dg. parodontitidy, ale také zcela názorně a detailně rozdělil rizika u pacientů do několika skupin, a to dle závažnosti postižení parodontu, stupně rizika (vliv hygieny, kouření, celkových onemocnění, kvality spolupráce atd.). Na mnoha názorných kazuistikách ukázal diagnostickou rozvahu, to, podle jaké strategie se řídí, kdy a jak nahrazovat kost a hlavně racionální postupy s dlouhodobou stabilitou implantátů a vlastních parodontologicky léčených zubů. Opět byla zdůrazněna myšlenka, že implantát by měl nahrazovat již chybějící (ztracený) zub a nikoli stávající zub! Pacient požadující implantáty by měl mít vysokou úroveň parodontologické péče, což klade velké nároky na znalosti a dovednosti implantologa na poli parodontologie.

Dalším přednášejícím byl dr. Jaroslav Černušák (Kralupy), jehož přednáška „Hádej, kdo to je“ se týkala letošního jubilanta doc. MUDr. Ivo Dřízhala, CSc., který se ale bohužel ze zdravotních důvodů této akce nemohl zúčastnit.

V odpoledním programu pokračoval Ladislav Špaček (Praha) s tématem „Jak přežít ve zdravotnictví“. Autor se zaměřil hlavně na etiku v celkovém modelu chování nejen ve zdravotnictví, ale i při běžných společenských situacích.

Druhý den zahájil dr. Grzegor Romaskievisz (Polsko) s přednáškou „Bone splitting, bone spreading“. Na několika perfektně zpracovaných kazuistikách ukázal zcela netradiční postupy při náhradě chybějící kosti a následnou odloženou implantologickou terapii. Zdůraznil nutnost biologického postupu, tedy náhradu a doplnění defektů výhradně jen autologní kostí, mnohdy při podpoře „mesh“ titanové mřížky a fixací mikrošrouby a preferoval hlavně dvoufázové postupy. Pokračoval dr. Petr Barták (Praha) na téma „Minimálně invazivní náhrada zubu“. Autor na názorných kazuistikách detailně v precizní fotodokumentaci popsal a rozdělil jednotlivé metody náhrady zubu a indikace adhezivních můstků, jejich výhody a nevýhody. Následovalo sdělení dr. Marty Murgašové „Spolupráce mezi praktickým zubním lékařem a parodontologem“, v němž na několika kazuistikách z praxe ukázala nezbytnost spolupráce parodontologa, PZL a dentální hygienistky. Zaměřila se i na problematiku bruxismu a poukázala na řadu problémů, který tento zlozvyk doprovází při terapii parodontitidy. Odborné setkání zakončila dr. Eva Hlaváčková (FN Brno) přednáškou „Co může nabídnout klinická imunologie“. Pohledem klinického imunologa rozdělila a ukázala poruchy imunodeficience nejen z celkového hlediska, ale zaměřila se také na projevy a manifestaci těchto stavů v dutině ústní.

Příští parodontologické dny se budou konat ve dnech 15. – 16. 5. 2020 v hotelu Darovanský Dvůr u Plzně. Více na www.perio.cz.