LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 18. – 19. 5. 2018 se v krásném prostředí Hotelu Horal Orea ve Špindlerově Mlýně uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a parodontologů.

Sympozium začalo tentokrát netradičně, a to minutou ticha a pietní vzpomínkou na zesnulého MUDr. Jana Vokurku (LF MU Brno). O tomto neobyčejně lidsky i profesně výjimečném člověku promluvil dr. Peter Augustín.

Pozvání na Parodontologické dny v Krkonoších přijal přední evropský parodontolog prof. Mariano Alonzo Sainz (Španělsko). V přednášce „Plastická chirurgie parodontu“ se zaměřil na zhodnocení různých technik krytí gingiválních recesů. Na klinických případech a zcela názornými metodami animace detailně rozebral možné chirurgické postupy v jednotlivých fázích. Srovnání metod, koronálně posunutý lalok, obálková metoda, laterálně posunutý lalok, štěpy, tunelizační techniky a to vše s podrobným indikačním schématem, v jakých případech je lépe použít danou metodu. Autor zároveň porovnal výhody a nevýhody jednotlivých chirurgických výkonů.

Dalším přednášejícím byla dr. Gabriela Dostálová (VFN Praha) s tématem „Co může čekat stomatolog od kardiologa“. Autorka nejprve názorně seznámila posluchače s možnostmi terapeutických postupů v kardiologii a následně s tím, jak správně postupovat při přípravě kardiologického pacienta před stomatochirurgickými a parodontologickými výkony.

V odpoledním programu pokračoval dr. Michal Kania (Ostrava) přednáškou „Co přináší spolupráce stomatologa a dentální hygienistky“. Poukázal nejen na nesporné výhody, které tato spolupráce přináší, ale také na nevýhody. Týmová práce, velká pomoc hygienistek při konzervativní terapii parodontopatií, to vše začíná v poslední době ustupovat kvůli rostoucímu počtu kosmetických výkonů prováděných hygienistkami a stoupajícímu počtu jejich samostatných praxí bez návaznosti na odbornou péči parodontologa.

Navázal doc. Martin Starosta (Olomouc) s tématem „Postavení dentální hygienistky ve stomatologickém týmu“. Autor rovněž zhodnotil výhody této spolupráce, ale zároveň vysvětlil jednotlivé právní normy, kterými se musí hygienistka při své práci řídit a které jsou závazné. Pokud hygienistka tyto výkony, jako je například odstraňování zubního kamene, neprovádí pod dohledem zubního lékaře, ale samostatně ve své vzdálené ordinaci, porušuje tím zákon.

Druhý den zahájil dr. Martin Tomeček (Praha). Ve své prezentaci „Emergence profile – území nikoho“ na několika kazuistikách ukázal, jak je nutné dodržovat správné postupy při protetickém zavádění implantátů, augumentaci a následné protetické rekonstrukci tak, aby estetický výsledek, zvláště ve frontálním úseku, byl pokud možno co nejlepší. Precizní práce implantologa a zubního technika a jejich vzájemná spolupráce, individualizace jednotlivých fází implantace (krycí šroubek, otiskovací kapny, abutmenty) – to jsou nezbytné podmínky k dokonalému výsledku.

Pokračoval doc. Ivo Dřízhal (Hradec Králové) a ve sdělení „Spolupráce parodontologa a ortodontisty“ formou kazuistik ukázal, jak tato spolupráce může být užitečná a efektivní při řešení složitých případů.

Odborné setkání zakončil dr. Jeroným Klimeš (Praha). V přednášce „Partnerské vztahy na pracovišti“ zdůraznil nutnost nesobeckého přístupu při řešení vztahové krize partnerů a ukázal vtipnou a poučnou formou možnosti řešení a hlavně prevence takto vzniklých situací.

Parodontologické dny ve Špindlerově Mlýně potvrdily nejenom vysokou odbornou a společenskou úroveň těchto setkání, ale i tradičně velký zájem jak parodontologů, tak i praktických zubních lékařů. Příští Parodontologické dny se budou konat ve dnech 5. – 6. 10. 2018 v Dolní Moravě. Více na www.perio.cz.

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): S100

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČPS

Rubrika:

Téma: