LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 21. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se bude konat v termínu 20. – 21. 9. 2018 v pražském Obecním domě. Tyto reprezentativní secesní prostory vybrala Komora již potřetí po sobě proto, že účastníci velmi oceňují, jakým důstojným způsobem podtrhují atmosféru významného kongresu.

Česká stomatologická komora se na vás těší ve dnech 20. – 21. září v Obecním domě na Pražských dentálních dnech 2018.

Odborný program

Odborný výbor PDD sestavil program kongresu opět ve spolupráci s odbornými společnostmi a s uznávanými osobnostmi, jejichž přednášky jsou odbornou veřejností vyhledávány.

Odborný program PDD 2018 je polytematický. Přednášky jsou zaměřeny ke všem oblastem zubního lékařství a budou probíhat souběžně ve třech sálech Obecního domu. Půldenní samostatný blok je připraven také pro sestry a dentální hygienistky.

Zařazena jsou i aktuální témata vztahující se k provozu zubní praxe z hlediska ekonomického, právního a managementu. Plánována je také panelová diskuse k výplním, které můžou nahradit amalgám.

Doprovodný program

Pražské dentální dny 2018 budou jako obvykle obohaceny o doprovodný program, který bude zahrnovat praktické a te oretické workshopy a výstavu firem.

Jak už jste zvyklí, konkrétní informace o jednotlivých workshopech s možností registrace budou operativně zveřejněny na webových stránkách Komory.

Společenský program

Pražské dentální dny 2018 budou slavnostně zahájeny ve čtvrtek 20. 9. v 9.00 hod. ve Smetanově síni. Téhož dne, ve čtvrtek od 20.00 hod., se bude konat společenský večer, na němž se sejdou účastníci a hosté kongresu. Těšit se můžete na koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers ve Smetanově síni. Samozřejmě budete mít možnost příjemně si popovídat s přáteli v přilehlých prostorách a saloncích historického Obecního domu.