LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí již 26. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD), který pořádá ČSK, se uskutečnil ve dnech 13. – 14. 10. 2023, a to letos opět společně s veletrhem Pragodent 2023 v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech. Jak už se stalo dobrou tradicí, kongres sliboval vysokou odbornou i společenskou úroveň, a tak není divu, že byl vyprodán již koncem září. Ze zorného úhlu reakcí více než dvou tisíc účastníků a zahraničních hostů můžeme říct, že PDD 2023 očekávání většiny z nich naplnily.

Mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2023 v pátek 13. 10. slavnostně zahájil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., společně s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D.

Hlavním mottem kongresu bylo „Jedno tělo – jedna medicína“. Tomu také odpovídala struktura programu. Vedle čistě stomatologických témat, včetně těch zaměřených zejména pro sestry a dentální hygienistky, zazněla řada přednášek v podání odborníků z jiných medicínských oborů. Ti se věnovali nejdůležitějším styčným plochám mezi zubním lékařstvím a jejich specializovaným oborem. Řada pacientů přichází do zubní ordinace se spoustou jiných neduhů a nemocí a je velmi důležité, aby zubní lékař nejen odvedl dokonale „řemeslný“ výkon, ale aby také postupoval v souladu s aktuálními medicínskými poznatky a s ohledem na celkový zdravotní stav pacienta. Nechyběly ani tradiční workshopy s odborným obsahem a informační servis Komory na stánku v rámci Pragodentu. Význam kongresu podtrhla účast hostů reprezentujících evropskou stomatologii. Korunou společenského programu pak byl páteční koncert. V obrazové reportáži přinášíme průřez hlavními momenty PDD 2023.

PDD 2023 v číslech

 • Program: 2 dny paralelně ve 3 sálech
 • Počet přednášek: 42
 • Počet workshopů: 18
 • Počet registrovaných účastníků: 2024
 • Z celkového počtu registrovaných:
• zubních lékařů 1337
• zubních lékařů do 3 let od ukončení studia 205
• studentů zubního lékařství 301
• dentálních hygienistek + sester 181

Pragodent 2023 v číslech

 • Počet vystavovatelů: 169
 • Počet zastoupených značek/firem: 796
 • Počet zahraničních vystavovatelů: 22
 • Počet států: 13
 • Konferenční prostory plocha (v m2): 7100
 • Hrubá výstavní plocha (v m2): 11 600
 • Počet účastníků: 9 325

Odborný program PDD 2023. Letošní kongres zdůrazňoval, že stomatologie je nedílnou součástí medicíny. To se promítlo do většiny přednášek včetně těch tradičně stomatologických. Část sdělení však byla přímo koncipována jako mezioborová a přednesli je erudovaní odborníci z jiných medicínských oborů, zejména těch, kde je souvislost se stomatologickými tématy nejvýznamnější a prokazatelná. Například šlo o fokální infekce, antikoagulační a antiagregační léčbu, antiresorpční terapii, osteonekrózy, diabetes mellitus, anesteziologii.

Nabídka přednášek byla celkově tematicky široká (viz sborník abstraktů PDD 2023 na www.dent.cz). Na jejich přípravě se podíleli domácí i zahraniční odborníci, specialisté ze všech našich klinických pracovišť stejně jako praktici z terénu, kteří prezentovali své zkušenosti a postupy.

Poděkování ČSK:

PDD se konaly pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

 

Jménem organizačního a odborného výboru PDD přivítal účastníky MUDr. Jan Šváb.
Přednášky probíhaly paralelně ve třech sálech.
Na kongres přijali pozvání významní zahraniční hosté. Zástupci jednotlivých organizací se v pátek dopoledne zúčastnili jednání Středoevropského kulatého stolu lídrů stomatologických komor z okolních zemí, který se koná každoročně v rámci PDD. Informace z obsahu letošního jednání do LKS připravujeme. Na fotografii jsou (zleva) MUDr. Robert Houba, Ph.D., (ČR), MUDr. Peter Kukolík (Slovensko), prezidentka ERO-FDI MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, Dr. Mercedes Linninger (Maďarsko), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (ČR), Dr. Thomas Breyer (Sasko), MUDr. Igor Moravčík (Slovensko), Dr. Hans-Rainer Fischer (Sasko), MUDr. Jozef Hudec (Slovensko), Dr. Christian Berger (Bavorsko), MUDr. Matúš Ursíny (Slovensko).
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, se letos konal společně s veletrhem Pragodent 2023 na výstavišti v pražských Letňanech, jak vyplývá z dohody mezi ČSK a společností PVA o pořádání společné akce vždy jednou za dva roky. Veletrh byl zahájen již ve čtvrtek 12. 10. a po celé tři dny výstavními halami proudily tisíce návštěvníků. Pragodent byl mezinárodní prezentací především dentálních značek a firem s nabídkou jak toho nejnovějšího a nejmodernějšího vybavení, tak i osvědčených a oblíbených stálic na stomatologickém trhu.
Královéhradecká stomatologická klinika vyslala na Pražské dentální dny hned několik přednášejících, své zastoupení má rovněž v odborném výboru PDD. Na fotografii jsou doc. MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D., a doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Českému publiku se představil Dr. Lutz Laurisch z Německa s tématem Diagnostika slin v zubní ordinaci, kterým se ve své praxi zabývá dlouhodobě. Na snímku je s členem odborného výboru PDD MUDr. Jiřím Sedláčkem.
Osteonekrózy, záněty, nádory – otázky, na něž se zaměřili stomatochirurgové. Zleva jsou MDDr. Tomáš Broniš (Olomouc), MUDr. MDDr. Jiří Genčur (Plzeň), MUDr. et MUDr. Radovan Mottl, Ph.D., (Hradec Králové), člen odborného výboru PDD MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., (Olomouc), a doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (Plzeň).
Diabetes mellitus jako pandemie v medicíně i ve stomatologii, vzájemný vztah s parodontologií. Této závažné problematice se věnovali Assoc. prof. Dr. Steven P. Engebretson (USA), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (Praha) a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, (diabetologie, Praha).
Koho zajímaly hlavně praktické zkušenosti z terénu, měl na výběr od kolegů z privátních praxí. Například (vlevo) MDDr. Tereza Čelková (Hradec Králové) se zaměřila na mezizubní kazy u dětí.
Tandem ze slovenské Žiliny MDDr. Michal Štefanatný a MDDr. Šimon Belák, který poradil, jak na pacienta s parodontitidou.
Pražské dentální dny 2023 byly skutečnou plejádou přednášejících širokého zaměření a se specifickým pohledem na stomatologickou problematiku. Zleva jsou prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., (onkologie, Plzeň).
MUDr. Tomáš Janota, CSc., (kardiologie, Praha).
MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D., (ÚČOCH, Olomouc).
MUDr. Richard Salzman (ORL, Olomouc).
Polský kolega Dr. Grzegorz Romaszkiewicz si získal uznání za svůj přednes v češtině.
Užitečné zkušenosti a rady zazněly v přednášce o informovaném souhlasu v podání doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a právníka doc. JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D., LL.M., (Praha), který je na prostředním snímku během diskuze s posluchači.
Zajímavé dosavadní poznatky o uvolňování bisfenolu A z dentálních materiálů prezentoval MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., (Praha).
Tradičně kvalitní byl odborný program věnovaný ortodoncii. Na fotografii jsou zleva MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D., (Praha), MDDr. Petra Poláčková, Ph.D., MBA, (Praha a Plzeň), MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., (Praha, Plzeň a Olomouc), MDDr. David Vařejčko (Praha a Plzeň) a MUDr. Hana Böhmová (Plzeň).
Brněnský víceoborový tým z LF MU požádal o společnou fotografii na památku. Jsou na ní zleva doc. MUDr. Petr Němec, CSc., (kardiochirurgie), prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., (členka odborného výboru PDD), prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC, (anesteziologie), MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., (ÚČOCH).
Poděkování za přípravu PDD 2023 patří odbornému a organizačnímu výboru PDD, týmu pracovnic Kanceláře ČSK (na fotografii) pod vedením vedoucí Vzdělávacího střediska ČSK Dagmar Hynkové, studentům zubního lékařství a dalším ochotným brigádníkům.
U pragodentového stánku Komory byla ČSK Aréna. Zde se střídaly přednášky různých organizací a firem určené pro odbornou i laickou veřejnost.
O účastníky kongresu bylo postaráno v průběhu celého dne. Občerstvení mezi programovými bloky přišlo každému vhod.
Posterová sekce PDD 2023 nabídla tři bezesporu zajímává odborná sdělení autorů z 1. a 3. LF UK a z brněnské LF MU.
Díky novému systému registrace formou QR kódu bylo odbavení účastníků kongresu na místě letos plynulejší.
Páteční koncert si málokdo nechal ujít. A kdo tam byl, ten si to parádně užil – v první části večera s kapelou MIRAI, která roztančila každého, a když ne na parketu, tak určitě v duši. Poté to mohli „rozbalit“ fanoušci skupin Parolet a YesBlues, jejichž lékařsko-muzikální poselství jsme si tentokrát nechali pro rubriku Fotoúsměv na str. S170.
Potlesk patřil všem – nejenom kapelám, ale symbolicky vlastně celému kongresu.
Komora ve spolupráci s firmami zajistila pro účastníky PDD odborné workshopy. Například MUDr. Alena Krugová přednášela o implantátech firmy Straumann.
Projít na Pragodentu všemi rozlehlými výstavními prostorami, to byl docela slušný sportovní výkon. A u každého stánku tolik lákadel!
Čilý ruch byl také na stánku České stomatologické komory, který nabízel informační a poradenský servis, mj. i v nové digitální podobě.
Část komorového stánku návštěvníkům zároveň posloužila jako příjemná klidová zóna pro posezení a debaty s kolegy.

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): 194 – 199

Autor:

Fotografie

 • Ladislav Šolc
 • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: