LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 4. – 5. června 2022 proběhl závěrečný 8. kurz prvního cyklu Perio-implant Curricula Basic, který je určen začínajícím implantologům a který organizuje Česká společnost pro implantologii.

Cílem implantologického ošetření pro lékaře a zejména pro pacienta je dokonalý funkční a estetický, dlouhodobě stabilní a udržitelný výsledek. Proto je nutné, aby implantující lékař měl kompletní znalosti nejen z oboru implantologie, implantologické protetiky, ale i z parodontologie. Poprvé tak byly do tohoto systematického vzdělávání v dentální implantologii zařazeny přednášky a praktická cvičení z obecné parodontologie, parodontální chirurgie a mikrochirurgie. V pěti dvoudenních kurzech věnovaných implantologii získali účastníci nejen základní a kompletní informace o průběhu implantologického ošetření, ale i nejnovější poznatky o současných augmentačních postupech a materiálech, o plánování v implantologii, včetně možností využití pasivní i aktivní navigace s ohledem na provizorní a definitivní protetické ošetření. V rámci praktických cvičení pak měli účastníci možnost si tyto postupy a materiály vyzkoušet na zvířecích preparátech a modelech, a to včetně možnosti pracovat s různými implantačními systémy. Součástí každého kurzu byly i Live-OP zaměřené na právě probíranou tematiku.

V prvním ze tří kurzů s parodontologickou tematikou přednesl prof. R. Rössler (děkan DTMD – University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg) kapitoly z obecné parodontologie, zaměřené především na diagnostiku v parodontologii, klasifikaci onemocnění parodontu a základní terapii těchto stavů. Doc. G. Iglhaut z univerzity ve Freiburgu se ve své přednášce i v praktických cvičeních zabýval problematikou měkkých tkání a parodontologickými aspekty v implantologii a jejich managementem. Součástí tohoto kurzu bylo i představení možností nechirurgické terapie periimplantitid.

Závěrečný kurz „Základy parodontální chirurgie“ vedl prof. A. Sculean, vedoucí katedry parodontologie na univerzitě v Bernu. Spolu s prof. R. Rösslerem prezentovali i praktická cvičení. Oba přednášející vedli o týden později i úvodní kurz v rámci Perio-implant Curricula Advanced – „Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie“.

Další kurzy v rámci Perio-implant Curricula Advanced, které je určeno jak absolventům studia Basic, tak i všem pokročilým implantologům, budou pokračovat na podzim. Opět se setkáme s prof. A. Sculeanem, prof. R. Rösslerem, ale i s prof. S. Wolfartem z univerzity v Aachenu a prof. P. Streckbeinem z univerzity v Giesenu. Zároveň bude v září zahájen druhý cyklus Perio-implant Curricula Basic.

Absolventi Perio-implant Curriculum Basic, prof. Dr. A. Sculean a prof. Dr. R. Rössler.
Praktická cvičení „Základy plastické parodontální chirurgie“ vedli prof. Dr. Anton Sculean (Bern) a prof. Dr. Ralf Rössler (Lucemburk).
Praktická cvičení Management měkkých tkání vedl Doc. Dr. Gerhard Iglhaut (univerzita Freiburg).
LIVE-OP, zaměřeno na zavádění implantátů za podpory aktivní navigace.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): S112

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSI

Rubrika:

Téma: