LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Za uplynulých sedm měsíců máme již čtvrtého ministra zdravotnictví. Dne 7. 4. 2021 jím byl jmenován prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Je uznávaným odborníkem v oboru dermatovenerologie a duchovním otcem české preventivní akce Stan proti melanomu. V r. 2001 se stal přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV a od října 2019 ředitelem FN Královské Vinohrady.

24. 4. 2021

LKS 04/2021

Print: LKS. 2021; 31(4): 76

Autor:

Fotografie

  • Archiv FNKV

Rubrika:

Téma: