LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve čtvrtek 26. 5. 2022, v předvečer 80. výročí heydrichiády, Komora uctila památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid.

Položením kytice na hrob rodiny Jesenských Komora symbolicky uctila památku zubních lékařů, kteří během 2. světové války položili své životy.

U hrobu rodiny Jesenských, o který ČSK pečuje v rámci projektu Adopce významných hrobů a stal se Pietním místem České stomatologické komory, patřila vzpomínka i všem dalším zubním lékařům, kteří ve válečné době položili své životy nebo byli nuceni odejít do zahraničí. Vedle představitelů ČSK se pietního aktu na pražském Olšanském hřbitově zúčastnili předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, a Mgr. Magdalena Česneková ze Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Úvodního slova se ujal člen představenstva ČSK MUDr. Jan Černý.