LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jako OSVČ jsem se dobrovolně přihlásil k nemocenskému pojištění. Musím toto pojistné platit i za měsíc březen až srpen 2020?

Pro OSVČ, které se dobrovolně přihlásily k nemocenskému pojištění, se v měsících březnu až srpnu 2020 nic nemění. Nemocenské pojištění platí stejně jako v předchozích měsících.

Pozor: nemocenské pojištění zaniká prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě pojistné zaplaceno.