LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kolik potřebuji podle nových předpisů získat kreditů, abych si obnovil osvědčení PZL? 50 nebo 30?

Podmínky, za nichž lze získat navazující osvědčení v praktickém zubním lékařství, se nezměnily. V navazujícím vzdělávacím programu praktické zubní lékařství (PZL) je tak třeba za 3 roky získat 50 kreditů.

V nových předpisech skutečně najdeme i hranici 30 kreditů za 5 let. Jde však o rozsah celoživotního vzdělávání, který musí podle nových předpisů prokazovat ti členové Komory, kteří nemají platné osvědčení. Účast na systému celoživotního vzdělávání Komory totiž není povinná.

Člen, který se rozhodne se celoživotně vzdělávat v systému Komory, postupuje podle podmínek vzdělávacích programů Komory, po jejichž splnění získává osvědčení.

Člen, který plní svoji povinnost se celoživotně vzdělávat mimo systém Komory, musí prokázat, že se celoživotnímu vzdělávání věnoval alespoň v rozsahu 30 kreditů za 5 let. Osvědčení PZL ani žádné jiné osvědčení, které vydává Komora v rámci systému celoživotního vzdělávání, takový člen nezískává.