LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V sobotu 19. 10. 2019 byla v ulici Skořepka 2 v Praze 1 slavnostně odhalena pamětní deska hrdinům odboje – doc. MUDr. Janu Jesenskému, in memoriam profesorovi, a jeho manželce MUDr. Alžbětě Jesenské. Oba byli zubní lékaři, blízcí příbuzní prof. MUDr. Jana Jesenského.

Akce se uskutečnila díky Iniciativě A, Československé obci legionářské a Rotě Nazdar. Byla to v pořadí již 19. pamětní deska, kterou Iniciativa A odhalila spolupracovníkům výsadku ANTHROPOID. Před dvěma lety byla jedna z nich věnována mladšímu z bratrů Jesenských – Jiřímu a jeho manželce Žofii.

Pamětní deska je na domě v ulici Skořepka 2, kde manželé Jesenští žili. Současní majitelé domu paní Jana Mikulíková a její syn Petr Mikulík (na fotografii) umístí v chodbě domu informační tabuli s příběhem manželů Jesenských.

Připomeňme, že bratrům Janovi a Jiřímu Jesenským, synovcům profesora Jana Jesenského, kteří úspěšně rozvíjeli svoji profesní dráhu na pražské stomatologické klinice, byl v únorovém LKS 2/2019 věnován samostatný díl tohoto seriálu o osobnostech v dějinách českého zubního lékařství. Jan byl zubním lékařem a dosáhl docentury, Jiří byl vůdčí osobou protetické laboratoře.

Do jejich životů osudově zasáhla okupace republiky a druhá světová válka. Oba bratři spolupracovali s ilegálními protinacistickými organizacemi. Navázali spolupráci s parašutisty, kterým pomáhali v přípravě atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Po atentátu o ně pečovali v jejich úkrytu v kryptě kostela v Resslově ulici. Po odhalení úkrytu byli zatčeni i s manželkami a popraveni Němci 24. 10. 1942 v Mauthausenu. Symbolicky jsou jména bratrů Jesenských a jejich manželek vytesána na náhrobní desce hrobu rodiny Jesenské na pražských Olšanech.

Jak jsme se však na říjnové akci ve Skořepce dozvěděli, o tento hrob rodiny Jesenské již léta nikdo nepečuje, zřejmě proto, že mladá generace Jesenských zahynula v koncentračních táborech, včetně spisovatelky Mileny Jesenské, dcery prof. Jesenského. Nyní hrozí, že hrob zanikne.

Představenstvo ČSK o této situaci jednalo a rozhodlo, že Komora se o náhrobek postará v rámci projektu Adopce hrobů. V současnosti je v této věci v jednání se Správou pražských hřbitovů.

Komora se tak rozhodla z úcty k rodině Jesenských, která dala medicíně několik velkých osobností včetně Jana Jessenia popraveného na Staroměstském náměstí v r. 1621. Zároveň se hrob stane pietním místem Komory, které bude připomínat i další, dnes už neznámé kolegy, kteří ve válečné době položili své životy nebo byli nuceni odejít do zahraničí.

S životními osudy manželů J. a A. Jesenských a s událostmi spojenými se skupinou Anthropoid přítomné seznámil Ing. Karel Polata, který se tímto tématem podrobně zabývá.
Slavnostní odhalení pamětí desky doc. MUDr. Janu Jesenskému a MUDr. Alžbětě Jesenské je zásluhou neformálního sdružení Iniciativa A, za kterou vystoupil Ing. Karel Polata. Památku hrdinů přišli uctít také velvyslanec SRN v Praze dr. Christoph Israng a za ČSK člen představenstva MUDr. Jan Černý.

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): S13

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: