LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Budu podávat daňové přiznání za rok 2019 k 1. 7. 2020. Platí i k tomuto termínu prodloužení lhůty o 5 pracovních dní?

Termín podání daňového přiznání za rok 2019 se neposouval, ale pouze se plošně prominuly pokuty za opožděné podání daňového přiznání až do 1. 7. 2020.

Pět kalendářních dnů, po které je tolerováno opožděné podání daňového přiznání a zaplacení daně, se vztahuje už k termínu 1. 4. 2020.

Je tedy potřeba podat daňové přiznání a zaplatit daň do 1. 7. 2020. Platba na účet finančního úřadu musí být připsána nejpozději k tomuto datu. Pokud se zpozdíte i jen o jeden den, bude vám vyměřena pokuta vypočítaná už od 1. 4. 2020.