LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 20. září 2021 končí další z funkčních období České stomatologické komory. Uzavře jej slavnostní zasedání sněmu ČSK, které se koná 17. září 2021 v pražském Trojském zámku. Upřímné uznání patří všem, kteří po celé čtyři uplynulé roky působili v centrálních a oblastních orgánech Komory a věnovali této práci ve prospěch všech kolegů – zubních lékařů nespočet hodin, energie a svého úsilí. Zvláštní poděkování na tomto místě patří zejména kolegům, kteří mnohdy po desítkách let letos v září završí svoji aktivní práci na úrovni Komory nebo Oblastních komor a v novém funkčním období již nebudou ve svých funkcích pokračovat.

Představenstvo ČSK pracovalo v letech 2017 – 2021 v tomto složení: na archivní fotografii zleva v první řadě jsou MUDr. Jan Černý, MUDr. Štěpánka Bálková, MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D., MDDr. Veronika Paulíčková, viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Taťána Vrbková, MUDr. Jaroslav Vostrejž; na fotografii zleva v zadní řadě jsou MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Luboš Steklý, MUDr. Jan Šváb, MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., hospodář MUDr. Milan Řezáč, MUDr. Libor Zdařil.
Čestná rada ČSK pracovala v letech 2017 – 2021 v tomto složení (na fotografii zleva): MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Eduard Cimbura, CSc., MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Radek Peřina, MUDr. Pavel Střihavka, MUDr. Hynek Hrnčíř, předseda MUDr. Libor Liberda, místopředseda prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Věra Bartáková, CSc.
Revizní komise ČSK pracovala v letech 2017 – 2021 v tomto složení (na fotografii zleva): MUDr. Olga Popelková, MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Lucie Pešová Tomová, MUDr. Ivan Novický († 7. 3. 2021), předsedkyně MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, MUDr. Jan Bjaček, MUDr. Petr Mlejnek. Za zesnulého MUDr. Ivana Novického byl v březnu 2021 do RK ČSK kooptován MUDr. Pavel Barták.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 163

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: