LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ing. Alena Řeháková vedla Ekonomickou poradnu pro členy ČSK a stejnojmennou rubriku v časopisu LKS od ledna 1996 do prosince 2021. Za dlouhých pětadvacet let to mimo jiné v Ekonomické poradně v LKS představuje 275 příspěvků – dotazů a odpovědí, publikovaných pravidelně v každém čísle časopisu, jedenáctkrát v roce, a to bez jediného výpadku. Za spolehlivou a vstřícnou spolupráci s ČSK a časopisem LKS paní inženýrce Aleně Řehákové upřímně děkujeme.