LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2020.

Recenzenty odborných sdělení včetně seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Petr Barták

PhDr. Anna Černá

prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA

MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA

MUDr. Tomáš Hlaďo

MUDr. Petra Hliňáková, Ph.D.

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.

Mgr. Jan Křivánek

MDDr. Jitka Levorová

MDDr. Jakub Magát

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.

MUDr. Simona Ságlová

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

MUDr. Jan Streblov

MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA

doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

MUDr. Jana Vašáková

MUDr. Petr Závodský, Ph.D.

Mgr. Hana Žáková, Ph.D.