LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2021.

Recenzenty odborných sdělení včetně seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Petr Barták

MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA

MUDr. Edita Dúbravská

MUDr. Adel El Lababidi, Ph.D.

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

MUDr. Radovan Hudák

MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

MUDr. Karel Klíma

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MDDr. Martina Kunderová

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.

doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA

MDDr. Martin Šembera

MUDr. Jiří Škrdlant

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

MUDr. Jana Vašáková, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Tomáš Vosáhlo