LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2022.

LKS 2022

Recenzenty odborných sdělení včetně seriálu Malé ilustrované repetitorium byli:

MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
MUDr. Petr Barták
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
MUDr. Edita Dúbravská
MUDr. et MUDr. Jan Duška
MUDr. Tomáš Hlaďo
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Jeřábková
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D.
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D.
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA
MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.
MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
MUDr. Jiří Zvolánek