LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nechce se tomu ani věřit, ale Mgr. Zina Sladkovská, dlouholetá tisková tajemnice ČSK, opravdu odešla do důchodu.

Mgr. Zina Sladkovská

Představenstvo ČSK jí za čtyřiadvacet let práce pro Komoru poděkovalo na květnovém zasedání. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., uvedl: „Často se při retrospektivách organizací typu ČSK vzpomínají prezidenti, vysocí funkcionáři... Já bych ale přišel s jiným jménem: Zina Sladkovská. Každotýdenní zásilka v mailové schránce každého z členů ČSK, neodmyslitelná součást preventivních akcí či každé větší schůze. Celých 24 let! Pracovitá, naslouchající, obětavá. Zina teď bude užívat jiných radostí života. Tak ať je minimálně dalších 24 let stejně krásných a obklopených přáteli! Zino, v Apolence ale budete pořád doma!“

Kolegyně z Kanceláře ČSK se se Zinou Sladkovskou rozloučily vesele (i když nějaká ta slzička také ukápla...) a do nové, důchodové etapy ji vybavily spoustou krásných, chutných či užitečných dárků – třeba pěstování vlastních paprik z malých sazeniček jistě bude skvělou zábavou!

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): 98

Autor:

Fotografie

  • Barbora Málková
  • Henrieta Hajšman

Rubrika:

Téma: