LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Chtěl bych se zeptat, zda v návaznosti na nové předpisy Komory opravdu není možné od roku 2021 nebo od roku 2023 založit soukromou lékařskou praxi?

Založení soukromé lékařské praxe se řídí obecně závaznými právními předpisy, které se k 1. lednu 2021 nijak nezměnily (případnou změnu k 1. lednu 2023 jistě nelze vyloučit, zatím se však – pokud jde o podmínky zakládání soukromých praxí – žádná nepřipravuje). Soukromé lékařské praxe tak lze i v letošním roce zakládat za stejných podmínek jako v roce 2020.

Usnesení sněmu ČSK č. USN/2020/12/18 stanoví s účinností od 1. ledna 2023 podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, vedoucího zubního lékaře a primáře. Dotýká se tedy pouze těch zubních lékařů, kteří se nechají do některé z těchto funkcí ustanovit. Zubní lékař, který se chce stát poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství (tedy založit vlastní soukromou praxi), vůbec nepotřebuje odborného zástupce, protože má sám zákonem předepsanou odbornou způsobilost. Odborného zástupce musí podle zákona ustanovit pouze ti poskytovatelé, kteří nemají způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře – tedy každý, kdo není zubním lékařem, a právnické osoby.

Od roku 2023 bude muset každý zubní lékař, který se nechá ustanovit do funkce odborného zástupce, splňovat předepsané podmínky, jimiž je souvislý výkon povolání, plnění zákonné povinnosti se celoživotně vzdělávat a absolvování vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce (více k těmto podmínkám ve výkladu na straně 13 tohoto vydání LKS, nebo na www.dent.cz v Aktualitách pro členy, informace z 5. 1. 2021). Podmínky vycházejí z toho, že výkon funkce odborného zástupce je výkonem povolání s kvalitativně vyšší mírou odpovědnosti, a jsou nastaveny tak, že pro jejich splnění je nutné získat určitou dobu praxe (cca 3, resp. 5 let podle toho, jakou formou se dotčený zubní lékař celoživotně vzdělává). Zubní lékař s kratší praxí se tedy s účinností od 1. ledna 2023 nebude smět nechat ustanovit do funkce odborného zástupce. To však neznamená, že by si nemohl založit soukromou stomatologickou praxi. Bude mít dvě možnosti: buď se stane poskytovatelem zdravotních služeb sám (jako tzv. osoba samostatně výdělečně činná, která nepotřebuje odborného zástupce), anebo si založí právnickou osobu, ve které ustanoví odborným zástupcem zubního lékaře, který splňuje podmínky pro výkon funkce odborného zástupce.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): S14

Autor:

Rubrika:

Téma: