LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komora nadále průběžně zveřejňuje důležité informace týkající se koronaviru a jeho dopadu na provoz zubních praxí. Zde je přehled zdrojů, kde je operativně najdete.

  • Aktuality pro členy na www.dent.cz. Informace potřebné pro provoz vašich praxí v době koronaviru zveřejňujeme v současné době téměř denně v Aktualitách, které jsou přístupné po přihlášení do sekce Pro členy.
  • Vše o koronaviru na www.dent.cz (viz obrázek). Další informace jsou soustředěny pod odkazem Vše o koronaviru na stránkách Pro členy v Profilu zubního lékaře. Zde naleznete:

◦   pracovně právní informace Mgr. J. Slavíka,

◦   pod Provozem praxe v době COVIDU návody, jak postupovat při ošetřování pacientů,

◦   stále aktualizovanou nabídku ochranných pomůcek,

◦   informace zdravotních pojišťoven, týkající se úhrad stomatologické péče,

◦   situační zprávy prezidenta ČSK.

  • Elektronická pošta. Všechny informace zveřejňované na webových stránkách jsou současně rozesílány e-mailem jednotlivě členům ČSK a následně i v newsletterech.
  • Sociální sítě. S názory a zkušenostmi vašich kolegů se můžete seznámit na komorových FB, zejména na uzavřeném Diskuzním fóru ČSK, určeném výhradně ke komunikaci mezi zubními lékaři. S vývojem nákazy a přibýváním praktických problémů zájem o možnost výměny názorů v této uzavřené skupině rychle roste a v současnosti má Diskuzní fórum více než 2300 členů.

Pro vstup na FB ČSK nemusíte mít vlastní FB profil.

Sledujte pravidelně všechny komorové kanály a budete mít stále aktuální informace.