LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od pacientů, kteří se bez omluvy nedostaví na objednaný termín, vyžaduji pokutu ve výši 1000 Kč. Pacienti na to jsou upozorněni písemným oznámením, které jsem vyvěsil v čekárně a na webu. Vycházím z toho, že pacienti se zaplacením pokuty souhlasí, protože jinak by po přečtení tohoto upozornění do ordinace nepřišli. Nyní mi jeden pacient odmítl pokutu zaplatit. Chci jej žalovat u soudu. Vyhraju?

Pravděpodobně nevyhrajete. Poskytovatel zdravotních služeb nemůže jednostranně ukládat pacientům pokuty. Pokud by měl pacient být povinen zaplatit poskytovateli pokutu, musel by se na tom předem s poskytovatelem dobrovolně dohodnout; jednalo by se o tzv. smluvní pokutu. Z toho, že si pacient (možná) přečte upozornění na webu či v čekárně, nelze dovozovat, že by s poskytovatelem uzavřel dohodu o smluvní pokutě. Poskytnutí zdravotních služeb ani nelze podmínit uzavřením dohody o smluvní pokutě. Lapidárně řečeno, pokud pacient vstoupí do ordinace, neznamená to, že souhlasí se vším, co je napsáno na jejích dveřích.

Shrnuji, že písemné oznámení o tom, že poskytovatel vybírá od pacientů pokuty, nemůže mít samo o sobě žádné právní účinky. Z hlediska etického je pak takové oznámení přinejmenším sporné, protože může u pacientů navodit dojem, že musí poskytovateli zaplatit pokutu, na kterou však poskytovatel podle práva nemá nárok. Je přitom součástí etiky zubního lékaře, aby nezneužíval své informační převahy a svým pacientům poskytoval o jejich právech a povinnostech při poskytování zdravotních služeb vždy jen úplné a pravdivé informace.