LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Josefa Kučeru zná většina stomatologické obce především jako vynikajícího ortodontistu, někteří jako skvělého praktika, jiní například jako spoluautora přelomové studie o komplikacích fixních retainerů. Méně je však známá jeho činnost básnická, přitom mu dosud vyšlo několik básní ve sborníku literární ceny Vladimíra Vokolka (Normisterion, 2010), dále publikoval v časopise Host (8/2010 a 8/2018) a Tvar (20/2018). V říjnu 2018 navíc získal první cenu v literární soutěži autorské poezie „Ze šuplíku“ v Lázních Bělohrad.

Z tohoto pohledu bylo již delší dobu možné těšit se na jeho první knižní básnickou sbírku, která spatřila tento rok světlo světa. Jedná se o dosud nepublikované básně z různých období, převážně z posledních let, spolu s několika básněmi již dříve publikovanými časopisecky (Host, Tvar).

Sbírka je členěna tematicky do čtyř oddílů na básně atmosférické, intimní, meziměstské a básně osobní, neukotvené, hranice mezi jednotlivými básněmi se však při čtení stírají. Ač autor lékaře nezapře („už se nikdy nevrátí zpět do žil“, „systolou deště“, „plytkou rozedmu tmy“), mají básně natolik široký tematický záběr, že by za nimi ortodontistu primárně hledal málokdo. Josef Kučera spíše otevírá svou duši, prezentuje své city, ale nezapře ani humor („ještě mám otlačené celé patro, jak jsem tě včera ochutnával“).

Jako celek je sbírka velmi podařená a na prvotinu velmi vyspělá. Autorovi k ní lze jen blahopřát a čtenářům vřele doporučit.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 258

Autor:

Rubrika:

Téma: