LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu poslat pacientovi e-mailem jeho RTG snímek, pokud mě o to e-mailem požádá? Slyšel jsem, že úřady v této věci v poslední době změnily názor.

E-mailová komunikace je obecně vzato komunikací otevřenou, nechráněnou, při jejímž použití je nutno vždy počítat s tím, že k osobním údajům získá přístup i osoba, která na to nemá právo. Může se to stát např. i jen tím, že si e-mail s osobními údaji v počítači adresáta přečte někdo jiný nebo že e-mail bude omylem doručen na jinou adresu (ten, kdo e-mail posílá, nemá přiměřenou jistotu, že zpráva bude doručena právě zamýšlenému adresátovi). Poskytovatel zdravotních služeb jako správce osobních údajů musí při zpracování osobních údajů postupovat vždy tak, aby neoprávněnému či nahodilému zpřístupnění osobních údajů předcházel.

Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v současné době říká, že pokud jde o méně důležité zdravotní údaje, mezi které řadí i zubní rentgen, lze je se souhlasem pacienta poslat e-mailem. Souhlas nicméně musí být prokazatelný a pacient musí být před jeho udělením prokazatelně poučen o všech rizicích, která tento způsob komunikace může přinést. Prokazatelné poučení a prokazatelný souhlas mohou být v písemné, případně i v jiné formě, která umožní kdykoliv později zjistit obsah poučení a identitu osoby, která souhlas poskytla. Prostá e-mailová žádost o poskytnutí RTG snímku tyto požadavky splňovat nebude.

U obsáhlejších či komplexnějších materiálů (např. lékařské zprávy, výsledky laboratorních testů apod.) ÚOOÚ posílání e-mailem nedoporučuje ani se souhlasem pacienta.

Česká stomatologická komora svým členům posílání údajů o zdravotním stavu prostým e-mailem nedoporučuje. Je ale možné přílohu (RTG snímek) jednoduchým způsobem zašifrovat např. prostřednictvím volně dostupných programů pro datovou kompresi, které snímek převedou např. do formátu .zip a současně jej pomocí hesla zašifrují. E-mailem se pak pošle zašifrovaný soubor se snímkem a heslo se pacientovi doručí jiným komunikačním kanálem, např. SMS. Rozšifrování pak s pomocí hesla zvládne každý počítač se systémem Windows. Tento způsob se ovšem z praktických důvodů hodí spíše jen pro příležitostné zasílání zpráv, nikoliv pro pravidelnou komunikaci s pacienty, která by vyžadovala složitější technické řešení. Pokud zubní lékař bude postupovat v případě RTG snímku podle výše naznačeného názoru ÚOOÚ (tedy bude-li mít pacientův prokazatelný souhlas, udělený po prokazatelném poučení o všech rizicích nezabezpečené e-mailové komunikace), neudělá chybu.