LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Moji pacienti (pojištěnci smluvních pojišťoven) musí vždy před ošetřením u zubního lékaře absolvovat ošetření u dentální hygienistky. Mám to tak uvedeno ve vnitřním řádu, se kterým všichni pacienti vyslovili písemný souhlas. Nyní si jedna pacientka stěžovala u zdravotní pojišťovny, která mě následně upozornila, že takto postupovat nesmím. S názorem zdravotní pojišťovny nesouhlasím. Jak mám postupovat?

Zdravotní pojišťovna má pravdu. Poskytnutí zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění nelze podmínit čerpáním služby hrazené pojištěncem. Týká se to samozřejmě nejen dentální hygieny, ale jakékoliv péče nehrazené ze zdravotního pojištění. Pojištěnci lze ošetření dentální hygienistkou navrhnout, pokud je ale nechce absolvovat, nemůže to mít žádný vliv na další poskytování hrazené péče. Na tom nic nemění případná ustanovení vnitřního řádu, a to ani tehdy, pokud by s nimi pojištěnec třeba i písemně vyslovil souhlas.

Podle ustálené rozhodovací praxe čestných rad se zubní lékař, který podmíní poskytnutí zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění čerpáním péče hrazené přímo pojištěncem, dopouští disciplinárního provinění.

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/pravni-poradna/