LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Moje společnost s ručením omezeným poskytuje zdravotní služby v oboru praktické zubní lékařství a ortodoncie a vedle toho ještě v oboru gynekologie a dermatovenerologie. Kolik odborných zástupců musí moje společnost mít a jakou musí tito odborní zástupci mít odbornost?

Obecně platí, že pokud poskytovatel poskytuje zdravotní služby v oboru zubní lékař nebo v oborech specializačního vzdělávání zubních lékařů (tedy v oboru orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie nebo klinická stomatologie), musí mít odborného zástupce se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání alespoň v jednom z těchto oborů. Obdobné pravidlo platí i v případě oborů specializačního vzdělávání lékařů.

Pro společnost uvedenou v dotazu to znamená, že pro oba „stomatologické“ obory stačí jeden odborný zástupce, který musí být způsobilý k samostatnému výkonu povolání v některém z nich. Může se tak jednat o (praktického) zubního lékaře nebo ortodontistu. Jakkoliv to může působit zvláštně, funkci odborného zástupce pro ortodoncii může podle zákona vykonávat praktický zubní lékař nebo orální, maxilofaciální chirurg i klinický stomatolog. A platí to i naopak. Podobné to je i u lékařských oborů: funkci odborného zástupce pro gynekologii může vykonávat třeba dermatovenerolog.

Společnost popsaná v dotazu tak potřebuje dva odborné zástupce, přičemž jedním z nich musí být (praktický) zubní lékař s odbornou způsobilostí nebo ortodontista a jedním lékař se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie nebo dermatovenerologie; oba musí být způsobilí k samostatnému výkonu povolání.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory).