LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřena na přehledné zpracování základních komplikací a postižení v oblasti dutiny ústní s přesahem do dalších etáží gastrointestinálního traktu onkologicky léčených pacientů.

Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů Samuel Vokurka a kol., Current media, s. r. o., Praha, 2016 ISBN: 978-80-88129-13-4, 250 stran

V úvodu čtenáře seznamuje s fyziologickým stavem dutiny ústní a trávicího traktu, popisuje anatomii, histologii a funkčnost, mikrobiologické osídlení dutiny ústní, možnosti klinických, zobrazovacích a endoskopických vyšetřovacích metod v oblasti dutiny ústní a dalších orgánů trávicího traktu. V jednotlivých kapitolách jsou samostatně zpracovány specifické stavy poškození dutiny ústní, ke kterým dochází následkem onkologické léčby (toxická mukozitida, poradiační mukozitida), vlivem infekcí, traumat, interních onemocnění a nádorových postižení, zpracována je také problematika osteonekrózy čelistí. Navazují kapitoly věnované postižením jícnu, komplikacím v oblasti gastrointestinálního traktu po radioterapii a systémové onkologické léčbě, po chirurgických resekcích, prostor je věnován problematice nevolnosti a zvracení, průjmů, obstipace a výživy. Monografie je doplněna o slovníček pojmů, seznam zkratek, literatury.

Pod vedením editora doc. MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D., se na publikaci autorsky podíleli odborníci zejména z oborů stomatologie, onkologie, interny, chirurgie, otorinolaryngologie, radiologie a patologie: prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., MUDr. Radka Lohynská, Ph.D., PhD., MUDr. Petra Holečková, MBA, doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., MUDr. Vladan Hrabě, prim. MUDr. Ivo Horný, prim. MUDr. Tamara Bergerová, MUDr. Ing. Radek Tupý, doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D., Martina Málková a Bc. Simona Šípová.

Maloobchodní cena výtisku byla stanovena na 480 Kč včetně DPH.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 48

Autor:

Rubrika:

Téma: