LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pokud jste řádným členem ČSK, a přesto vám SÚKL při ověřování žádosti o eRecept sdělil, že nedisponujete právem předepisovat léčivé přípravky nebo že ze strany ČSK nebylo potvrzeno vaše členství, postupujte následovně:

1. Zkuste žádost podat znovu a zvýšenou pozornost věnovat:

  • správnému uvedení svého jména, příjmení a rodného čísla
  • správnému uvedení identifikačního kódu člena Komory (Evidenčního čísla Komory), tj. svého IKČ
  • výběru správné žádosti (nejčastěji je místo žádosti stomatologa vyplňována žádost všeobecného lékaře nebo je zaměněna stomatologa s žádostí zdravotnického zařízení).

2. Pokud opětovně přijde zamítnutí ze strany SÚKL:

Kontaktujte SÚKL na e-mailu nebo telefonu, který je uveden na konci zamítavého oznámení (nejčastěji erecept@sukl.cz), a požádejte o konkretizaci chyby, k jaké u Vás došlo, a o postup, jak ji opravit (může se jednat i o chybu ze strany SÚKL při přepisu dat do ověřovacího formuláře).

Jako podpůrný dokument, který SÚKLu můžete zaslat spolu s žádostí o pomoc, lze použít Potvrzení o členství v ČSK, které vám na požádání vystaví vaše referentka ASČ.

Problematice eReceptu je věnována série článků Mgr. J. Slavíka v časopisu LKS, které v elektronické formě najdete na www.lks-casopis.cz (Archiv – LKS 9, 10, 11, 12/2017, 1/2018). Podrobně a prakticky se jí věnuje webinář MUDr. L. Steklého a MUDr. L. Zdařila (https://www.youtube.com/watch?v=YSrfpzexIRE&feature=youtu.be).