LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Existuje nějaký právní předpis, který ukládá zubním lékařům povinnost sloužit pohotovost? A pokud ano, je porušení této povinnosti nějak sankcionováno?

Podle § 45 odst. 1 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství povinen podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na pohotovostní službě zubních lékařů.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může od krajského úřadu za porušení této povinnosti dostat pokutu až 100 000 Kč. Člen Komory může být za porušení této povinnosti postižen disciplinárně.