LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu odmítnout pacienta, který u mě není registrován a přichází bez objednání s akutním problémem sice v ordinačních hodinách, ale mimo dobu, kterou mám určenu pro neobjednané pacienty? Anebo jej odkázat na jiné pracoviště?

Každý poskytovatel je povinen poskytnout neodkladnou péči pacientovi, který ji potřebuje. Nezáleží přitom na tom, zda jde o pacienta, který je u poskytovatele registrován, anebo o pacienta tzv. cizího. Nezáleží ani na tom, zda jde o pojištěnce zdravotní pojišťovny, která je s dotčeným poskytovatelem ve smluvním vztahu; i u pojištěnců nesmluvní pojišťovny je nutno neodkladnou péči poskytnout bez přímé úhrady a poskytnuté zdravotní služby vykázat zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Pacient potřebuje neodkladnou péči vždy, je-li třeba zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest.

V ambulantní stomatologické praxi se častěji budou vyskytovat právě případy náhlé nebo intenzivní bolesti. Pacienta, který tvrdí, že jej bolí zub, je zpravidla třeba vyšetřit ke zjištění, zda jeho stav je skutečně takový, že vyžaduje poskytnutí neodkladné péče. Z vyšetření může vyplynout i závěr, že pacient neodkladnou péči nepotřebuje.

Není však možné, aby pacienta, který si stěžuje na náhlou nebo intenzivní bolest zubů, odmítl nelékařský zdravotnický pracovník nebo dokonce recepční, aniž by pacient byl vyšetřen zubním lékařem. Pacienty s bolestí, pokud se dostaví v ordinačních hodinách, nelze za běžných podmínek odkazovat na jiná pracoviště či na dobu vymezenou pro neobjednané pacienty.