LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Blíží se konec přechodného období na SÚJB pro registraci zubních lékařů (prosinec 2021). Vedoucí inspektor v oblasti radiodiagnostiky na SÚJB sdělil, že téměř 50 % zubních lékařů dosud nesplnilo povinnost registrace.

ČSK doporučuje: Splňte tuto povinnost už nyní a nenechávejte to na závěr roku. Předejděte zbytečným následným postihům.