LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V dubnu jsme na Ministerstvu zdravotnictví opět rozšířili počet míst pro aprobace cizinců ze zemí mimo EU. Česko již aprobovalo velké množství stomatologů, fakticky nejvíce. Tolik k tomu, že někomu bráníme. Tvrdě je proti aprobacím pouze Ukrajina. Potřebuje vysokoškoláky zpět – a nelze se jí divit.