LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Uprostřed jsou právníci Mgr. Jiří Slavík a JUDr. David Vostrejž. Vlevo a vpravo jsou referentky ADŘ Veronika Skácelová, Ludmila Pohanková – vedoucí oddělení ADŘ, Jana Průdková a olomoucká kolegyně Mgr. Veronika Zábojová.

Oddělení ADŘ, tj. Administrativní podpory pro disciplinární řízení, které je součástí Kanceláře ČSK, se neobejde bez právní podpory. Koncem září se ADŘ sešlo s právníky, kteří hodnotili práci jednotlivých referentek a vedení disciplinárních spisů. Další část schůzky byla zaměřena na konkrétní postup u jednotlivých případů.

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): 215

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: