LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pro rok 2018 byl zaveden nový kód 00918, kterým lze vykázat výplně bez obsahu rtuti u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen. Zavedení kódu patrně souvisí se zákazem používání rtuti u těchto pacientů. V LKS jsem se ale v minulosti dočetl, že tento zákaz platí až od poloviny roku 2018. Znamená to, že i kód 00918 lze vykazovat až od 1. července 2018?

Neznamená. Kód 00918 lze při splnění příslušných podmínek vykazovat již od ledna 2018. Zmíněný kód byl skutečně zaveden v souvislosti se zákazem používání amalgámu u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen, který platí od 1. července 2018. Úhradová vyhláška se však vydává na celý rok, a proto kód 00918 „předběhl“ zákaz používání amalgámu u vyjmenovaných skupin pacientů o půl roku.