LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jubilejní 25. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se koná ve dnech 14. – 15. 10. 2022 v O2 universum.

PDD
  • Součástí kongresu bude rozsáhlá výstava firem.
  • Připravovány jsou teoretické a praktické workshopy, aktuální informace budou v září zveřejněny na www.dent.cz.
  • Společenský večer v pátek 14. 10. 2022: vystoupí kapela Krausberry a poté tradičně YesBlues a Parolet.
  • Sborník abstraktů přednášek PDD 2022 bude opět vydán v elektronické podobě jako suplement časopisu LKS, v tištěné verzi sborník obdrží účastníci PDD.
  • Do 31. 7. 2022 využijte možnost registrace za nejvýhodnější cenu.
  • Přihláška na PDD, program, rezervace ubytování: vše na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD).