LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 26. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny (PDD), který pořádá Česká stomatologická komora, se uskuteční v termínu 13. – 14. října 2023. Bude se konat společně s veletrhem Pragodent 2023 v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech, jak vyplývá z dohody mezi ČSK a PVA o pořádání společné akce vždy jednou za dva roky.

PDD 2023

Odborný program PDD: Jedno tělo – jedna medicína

Při hledání hlavního tématu pro letošní rok nás inspirovaly dvě věci. Za prvé výstupy mezioborové pracovní skupiny pro dentální fokusy a za druhé již delší čas klíčící pocit, že se nám chápání stomatologie a zubního lékařství stále více posouvá od medicíny k více či méně obtížnému řemeslu. Na drtivé většině vzdělávacích akcí včetně PDD účastníci poslouchají přednášky, jak udělat úsměv krásnější, jak nejlépe zuby rekonstruovat a zachovat jejich funkci a estetiku. Často se přitom možná zapomíná, že řada pacientů k nám přichází se spoustou jiných neduhů a nemocí a že stejně důležité jako dokonale řemeslně odvedený výkon je i to, aby pacient návštěvu u nás „přežil“ bez újmy na celkovém zdraví. Proto jsme jako motto letošního kongresu zvolili heslo Jedno tělo – jedna medicína.

Do hlavního programu jsme se snažili vybrat ty nejdůležitější styčné plochy stomatologie a všeobecné medicíny tak, aby vybraní přednášející přinesli aktuální upgrade informací z oblastí medicíny, s nimiž se v našich ordinacích setkáváme nejčastěji.

V první řadě to bude série přednášek týkající se oborů, které se podílely na přípravě doporučení při řešení problematiky fokálních infekcí: kardiochirurgie (doc. Petr Němec), ortopedie (MUDr. Vladislav Barták), ORL (MUDr. Richard Salzman), parodontologie (MUDr. Ladislav Korábek) a endodoncie (doc. Luděk Peřinka).

Další bloky budou věnovány antikoagulační a antiagregační léčbě, stále rozšířenější antiresorpční terapii a problematice pacientů s diabetem. Každý blok bude obsahovat část přednášenou odborníkem na danou problematiku ze všeobecné medicíny a část stomatologickou, která by měla přinést praktické informace pro každodenní praxi. Z celé řady přednášejících si dovolím zmínit prof. Štěpána Svačinu (diabetologie), prof. Samuela Vokurku (onkologie), doc. Václava Vyskočila (osteologie) a velmi zajímavého zahraničního hosta Assoc. prof. Dr. Stevena P. Engebretsona z USA, který vystoupí v diabetologickém bloku a bude hovořit o vlivu diabetu na parodont. V rámci pedostomatologického bloku vystoupí prof. Petr Štourač (anesteziologie) k problematice sedací a premedikací u dětských pacientů. Samozřejmě by se dalo najít mnoho dalších styčných bodů mezi dutinou ústní a všeobecnou medicínou, ale více témat se do programu prostě nevešlo.

Tradicí PDD je samozřejmě vystoupení zajímavého zahraničního přednášejícího. Kromě prof. Engebretsona přijal pozvání také Dr. Lutz Laurisch z Německa, který bude hovořit na téma Diagnostika slin v zubní praxi (rozhovor s dr. Laurischem zveřejňujeme na následující dvoustraně S74 – S75).

V dalších dvou sálech bude paralelně probíhat tradiční stomatologický program s plejádou přednášejících z domácích klinických pracovišť i z terénních praxí. Velkou radost přineslo rozšíření skupiny pedostomatologických přednášejících o kolegyně z privátních praxí se zaměřením na dětskou klientelu. Zajímavé přednášky na PDD 2023 jistě najdou i další členové dentálního týmu, zejména dentální hygienistky a sestry.

Společenský program

Neméně důležitou součástí kongresu je společenský program. Hlavní událostí bude dentální párty s koncertem v pátek 13. 10. večer v prostorách letňanského výstaviště. Těšit se můžete na kapelu MIRAI a poté na Parolet a YesBlues.

Organizační novinky

Letošního kongresu PDD se týkají dvě organizační změny:

1. Prodloužení přestávky na oběd z 60 na 90 minut.

2. Early bird registrace se bude uzavírat o měsíc dříve než v předchozích letech, tj. 30. 6. 2023.

Early bird registrace: do 30. 6. 2023 za nejvýhodnější cenu

Program a online registrace: www.dent.cz (Vzdělávání)