LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Naděje, že se na jaře už konečně setkáme osobně na tradiční vzdělávací akci Komory, se bohužel znovu rozplynuly, a tak se Pražské stomatologické fórum konalo v pátek 23. 4. 2021 online. Stejně jako loni v březnu šlo o živé vysílání ze studia v pražské Apolence. Zájem byl opět velký a celodenní program s odborným zaměřením na prevenci sledovalo u svého domácího počítače přes tři sta dvacet účastníků.

K aktuálním tématům vystoupil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., který do programu přispěl také zajímavou odbornou přednáškou „MUOS – Medicínsky nevysvětlené symptomy a syndromy dutiny ústní. Epidemie psychosomatických obtíží a jak se s ní vypořádat.“ S informacemi ze zdravotních pojišťoven účastníky seznámil viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., (vlevo) a s právními aktualitami Mgr. Jiří Slavík (uprostřed).
Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., se věnovala prevenci možných škodlivých účinků zubních náhrad.
Tématem doc. MUDr. et MUDr. Lukáše Hauera, Ph.D., byla primární, sekundární a terciární prevence osteonekrózy čelistí způsobené léčivy.
O prevenci v parodontologii stručně a přehledně hovořil MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.
Účastníkům, kteří potřebovali poradit s připojením, byla po celou dobu k dispozici technická podpora, na snímku je Iveta Haiserová z Kanceláře ČSK.