LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sérii letošních stomatologických fór, oblíbených celodenních vzdělávacích akcí ČSK se zaměřením na praktická témata a s prostorem pro živou diskuzi a dotazy účastníků, jsme v březnu zahájili v Ostravě a záhy následovalo setkání ve stověžaté matičce. Pražské stomatologické fórum se konalo 1. 4. 2022 v Kongresovém centru Praha a přineslo několik zajímavých jak odborných, tak provozně praktických okruhů.

Do třetice se v tradičním podzimním termínu 25. 11. 2022 můžete vydat na Brněnské stomatologické fórum.

PSF 2022
Tématem, které dlouhodobě rezonuje zubolékařským světem, jsou registrace pacientů. Právník Mgr. Jiří Slavík (vlevo) odpovídal na otázky ohledně povinnosti převzít pacienta do péče, možnosti ukončení registrace a způsobů kontroly, zda je pacient skutečně „u mě“ registrován.
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (vlevo) se zaměřil na podmínky pro výkon povolání zubního lékaře v ČR s akcentem na cizince ze zemí mimo EU a na problematiku ošetřování uprchlíků z Ukrajiny včetně plateb zdravotních pojišťoven. V odborné přednášce pak hovořil o premedikaci a medikaci ve stomatologii. Aktuální a potřebné téma zvolil pro své vystoupení také doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (vpravo). Byly jím zásady racionální indikace antibiotik ve stomatologii.
Praktické tipy pro analgosedaci dětí a dospělých ve stomatologii nabídl anesteziolog doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. (vlevo). Hned po ránu se zaujetím debatoval s dalším kolegou-přednášejícím, jímž byl MUDr. Petr Barták, který se na PSF věnoval vzájemné spolupráci mezi praktickým zubním lékařem a ortodontistou.
Rozlehlé předsálí v Kongresovém centru zaplnily stánky celkem sedmnácti firem a společností. Stomatologové si rádi prohlédli jejich nabídku osvědčeného zboží i novinek na trhu, poradili se, inspirovali, objednali...
PSF

14. 5. 2022

LKS 05/2022

Print: LKS. 2022; 32(5): S77

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: