LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme již informovali v lednovém LKS 1/2023, celodenní vzdělávací akce Pražské stomatologické fórum (PSF) nabídne vedle přednášek domácích odborníků poprvé také vystoupení zahraničního hosta.

Je jím Paul Gerlóczy, D.M.D., který patří ke špičkám estetické stomatologie. Řadu let působil na Kalifornské státní univerzitě a v soukromé praxi v Los Angeles, v současnosti vyučuje na maďarských univerzitách. Nyní se můžete seznámit s abstraktem jeho přednášky.

PSF

Redukce preparace v nepřímých keramických náhradách – Kde jsou limity?

Paul Gerlóczy, D.M.D., Maďarsko

Redukce povrchu zubu je jemná rovnováha mezi principem minimálního zásahu, konstrukčními požadavky výplňového materiálu a estetickými hledisky. Mezi jinými úvahami je potřeba mít odpovídající materiál, který odolá okluzním silám a dosáhne správného anatomického obrysu. Se zavedením vysokopevnostní keramiky, použitím adhezivního tmelení a přechodem od převážně dvouvrstvých materiálů k monolitickým máme nyní schopnost výrazně snížit množství preparace zubů ve srovnání s tradičními technikami. Počet materiálů s různými fyzikálními vlastnostmi a nedostatek výzkumu v této oblasti však vedly k velkému zmatku v profesi. Jak velká preparace zubů je adekvátní a pro jaké materiály? Jaký vliv má podklad, kdy se doporučuje adhezivní cementace a přispěje k dlouhodobému přežití vysokopevnostních keramických náhrad? Existuje také určitá nejistota ohledně optimálního adhezivního protokolu pro oxidovou keramiku a dlouhodobého úspěchu vazby. Těmto a dalším otázkám se bude věnovat tato přednáška na základě literatury a více než třicetiletých zkušeností s lepenými keramickými náhradami.

Přednáška bude simultánně překládána do češtiny.

Program a registrace na PSF a OSF: www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí)

Paul Gerlóczy, D.M.D.