LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Budova FNKV, kde najdete rozštěpové centrum i obě jeho základní pracoviště – ortodoncii a plastickou chirurgii.

Moderní stomatologie je specializovaná a také interdisciplinární. Typický příklad mezioborové spolupráce reprezentuje Centrum pro léčbu rozštěpových vad obličeje v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), kde se v mnohaletém léčebném procesu pacientů setkávají spolu se zubními lékaři – především ortodontistickými specialisty ze Stomatologické kliniky FNKV (přednosta MUDr. Jiří Borovec) – plastičtí chirurgové z Kliniky plastické chirurgie FNKV (přednosta prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.), ale také řada dalších odborníků: pediatr, anesteziolog, čelistní chirurg, protetik, foniatr, logoped, audiolog, genetik či psycholog.

Na str. S144 – S147 pro vás v tomto čísle LKS přinášíme tři rozhovory k této problematice. O své zkušenosti se s námi podělila vedoucí lékařka vinohradské ortodoncie odb. as. MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., dále specialistka z plastické chirurgie, která operuje i nejsložitější rozštěpové anomálie, odb. as. MUDr. Eva Leamerová a také pamětnice budování tohoto centra MUDr. Miluše Brousilová. A protože tradice vzniku léčby rozštěpů u nás sahá až do počátku 30. let minulého století a je spojená se jménem prof. MUDr. Františka Buriana, jehož zásluhou byla v Československu v roce 1932 jako v prvním státě na světě uznána plastická chirurgie coby samostatný obor, přinášíme na závěr také článek doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc., o významu této osobnosti naší medicíny.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 166

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: