LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každoročně se v České republice předčasně narodí přibližně osm tisíc novorozenců, což je asi 7,5 až 8 procent ze všech novorozenců. Přitom počet předčasně narozených dětí celosvětově i v České republice stále stoupá. Příčiny tohoto nárůstu jsou multifaktoriální a nezdá se, že by se jejich podíl ve skupině novorozených dětí v dohledné době snižoval. Tato specifická skupina dětí má z hlediska lékařské péče své speciální potřeby a „stárnutím“ těchto dětí, resp. jejich vyzráváním a měnícími se potřebami během vývoje, se do péče o ně postupně zapojují i další lékařské i nelékařské obory.

Editorky knihy se problematice předčasně narozených dětí věnují celou profesní kariéru. Autorský kolektiv zastupuje různé lékařské i nelékařské odbornosti a více než 50 kapitol zařazených do monografie pokrývá širokou problematiku od specifik následné péče z pohledu lékaře-specialisty (neurologie, pneumologie, kardiologie, gastroenterologie, ortopedie, oční, dermatologie a další lékařské obory včetně stomatologie) přes pohled nelékařských specializací, psychosociální souvislosti péče o předčasně narozené dítě a dopady na rodinu.

Kapitola věnovaná stomatologii obsahuje sedm podkapitol věnovaných těmto okruhům: Vývoj a prořezávání dočasných a stálých zubů; Poruchy prořezávání dočasných a stálých zubů; Vývojové anomálie tvrdých zubních tkání u předčasně narozených dětí; Diskolorace dočasných zubů; Zubní kaz u předčasně narozených dětí; Deformity patra a alveolárního výběžku; Patologické stavy v orofaciální oblasti s vyšším výskytem u předčasně narozených dětí. Autorkami této kapitoly jsou Vlasta Merglová a Romana Koberová Ivančaková.

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): 78

Autor:

Rubrika:

Téma: