LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 22. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se uskuteční v prvním říjnovém týdnu (4. – 5. 10.), ale už nyní je o něj rekordní zájem. A tak neváhejte a ještě do konce července využijte možnost registrace za výhodnou cenu! Odborný program bude pestrý a zajímavý – a navíc se letos PDD konají společně s veletrhem Pragodent 2019 v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

PDD 2019

Odborný program PDD letos nese podtitul: Dentální desetiboj v praxi. Tradičně polytematické zaměření tedy bude akcentovat co nejširší možnost využití získaných informací v běžné praxi. Svůj prostor ale dostanou i úzce odborně specializovaná sdělení zejména z oblasti maxilofaciální chirurgie. Na sobotní odpoledne je samozřejmě připraven zajímavý program určený i dalším členům dentálního týmu – sestrám a hygienistkám.

Program bude tradičně koncipován pro tři přednáškové sály, které díky novým prostorám konání budou kapacitně vyrovnanější než v předchozích ročnících. Celkem se během dvou dnů představí jednačtyřicet přednášejících. Vedle řady známých domácích odborníků z klinických a terénních pracovišť vystoupí čtyři hosté ze zahraničních univerzit.

Po loňském zájmu o panelovou diskuzi odborný výbor PDD i letos zařadil stejný formát na začátek sobotního programu. Diskuze bude na aktuální téma „Resekce kořenového hrotu a její místo v současné stomatologii“. Diskutovat přijdou například dr. J. Krug, dr. V. Ščigel, dr. P. Kořínek, dr. D. Ott, dr. L. Hauer a další.

Kongres slavnostně zahájí ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v pátek 4. 10. 2019 v hlavním kongresovém sálu v areálu výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech. V pátek večer se pak bude pro všechny účastníky konat koncert Michala Prokopa se skupinou Framus Five.